GeoGIS2020


Om GeoGIS2020

GeoGIS2020 er et generelt framework til håndtering af tekniske databaser. Systemet indeholder en række funktioner specielt rettet mod geologiske, geotekniske og vandtekniske data og opgaver.

 

GeoGIS2020 henvender sig primært til offentlige institutioner, rådgivere og entreprenører.

 

Data kan vises i datalister, grafer, dokumenter og kort. Data kan importeres/eksporteres i en række formater. Specielt skal nævnes samspillet med GIS-systemer såsom MapInfo og ArcGIS.


GeoGIS2020 kan tilgå data fra Jupiter databasen, der drives og vedligeholdes af GEUS. Jupiter databasen indeholder geologiske og hydrogeologiske data samt kemiske analyseværdier vedrørende jord, vand og luft fra hele Danmark.


GeoGIS2020 er udviklet af RAMBØLL og sælges på licens basis. 


GeoGIS2020 er en videreudvikling af det tidligere GeoGIS2005, der stadig kan downloades fra denne webside.

 

Databaser i GeoGIS2000/GeoGIS2005 format skal konverteres før de kan benyttes i GeoGIS2020..