Download af GeoGIS2020

GeoGIS2020 2024-06-21

Version 20.04.18

- Download Version 20.04.18

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.18

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringsliste påvej.

Jupiter Databaser

 • Opdateringsliste påvej.

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

   

 

GeoGIS2020 2024-05-15

Version 20.04.17

- Download Version 20.04.17

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.17

 

GeoGIS Databaser

 • Tabellerne Alignments [DescriptionZ1, DescriptionZ2, DescriptionZ2] og AlignmentVertices [Z1, Z2, Z2] er tilføjet felter for beskrivelse af forskellige geotekniske koter udover linjeføringens basiskote.
 • Tabellen AnalysisRequests er tilføjet felterne [Finished, Reported, ReportedDate] således at rekvisitionsdata kan modtages fra Stanlab systemet.
 • Tabellen AnalysisRequestGroups er tilføjet. Tabellen indeholder for hver analyseprøve de bestilte analysepakker.
 • To nye importfunktioner kan benyttes til at tappe Stanlab systemet for analyserekvisitioner og deres tilhørende analysepakker. Data kan hentes pr. Endpoint og pr. projekt.
 • Tabellen AnalysisSamples er tilføjet feltet [ArchiveSample], der angiver om prøven er en arkivprøve, dvs. gemt til evt. senere analyse.
 • Tabellen AnalysisValues er tilføjet felterne [QuantificationLimit og OrgQuantificationLimit], der benyttes til at beskrive kvantifikationsgrænser.
 • Tabellen Intakes er tilføjet feltet [ExcludeFromLists], der benyttes til at angive om indtag skal medtages i diverse rapporter og valglister.
 • Tabellen Points er tilføjet felterne [LabRef, TagNo og PulsId], der benyttes til at beskrive eksterne punktreferencer.
 • Tabellen Projects er tilføjet felterne [InterpretationClassification, AutoGenerateClassificationAtSamples, AutoGenerateClassificationIgnoreNoMatch, AutoGenerateClassificationMaxInterpolationLength], der benyttes til at beskrive hvordan strata skal dannes udfra jordtype (jordklasse).
 • Tabellerne Samples og Strata er tilføjet feltet [Stabilizable], der beskriver om jorden kan stabiliseres ved tilsætning af binder.

Jupiter Databaser

 • Opdateringsliste påvej. Afventer at nye felter i Jupiter databasen frigives.

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

   

 

GeoGIS2020 2024-04-23

Version 20.04.16

- Download Version 20.04.16

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.16

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringsliste påvej

Jupiter Databaser

 • Opdateringsliste påvej

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

   

 

GeoGIS2020 2023-12-13

Version 20.04.12

- Download Version 20.04.12

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.12

 

GeoGIS Databaser

 • For sprækker/fissures er det nu muligt at angive værdien 0
 • Feltet AnalysisGroups.ValidFrom tilføjet. Beskriver hvornår en analygruppe er tilføjet
 • Feltet AnalysisGroups.ValidTo tilføjet. Beskriver hvornår en analygruppe udgår
 • Feltet AnalysisGroupParameters.ValidFrom tilføjet. Beskriver hvornår en analygruppeparameter er tilføjet
 • Feltet AnalysisGroupParameters.ValidTo tilføjet. Beskriver hvornår en analygruppeparameter udgår
 • Feltet AnalysisPlanning.PlannedGroups er udvidet, så det også kan indholde laboratoriernes analysegruppe referencer
 • Felterne AnalysisPlanningYear.PlannedGroups01-12 er udvidet, så de også kan indholde laboratoriernes analysegruppe referencer
 • Feltet AnalysisRequests.LaboratoryPerson er tilføjet
 • Feltet AnalysisRequests.RequestPerson er tilføjet
 • Feltet AnalysisSamples.LabDescription er tilføjet
 • Feltet Companies.Active er tilføjet
 • Feltet Intakes.ExcludeFromLists er tilføjet. Kan benyttes til at udelukke dobbelt registreringer af indtag fra rapporter
 • Feltet Points.Revision er tilføjet. Kan benyttes til at angive boreprofil revisionsnummer
 • Boreprofilet PSTGG er tilføjet:
 • - Vandindhold optegnes med blå signatur
 • - Vingeforsøg optegnes med rød signatur
 • - SPT forsøg optegnes med åben/lukket signatur
 • - Udvidet plads til bemærkninger
 • - Revisionsnummer tilføjet til tegningshoved
 • Boreprofilet PGSG er opdateret:
 • - Mulighed for optegning af glødetab
 • - Mulighed for optegning af plasticititsforsøg
 • Boreprofilet PGSR er tilføjet:
 • - Variant af PGSG med mulighed for optegning af kalkindhold og frostvurdering
 • Plantegninger med tilhørende labels opdateret
 • Kort:
 • - Baggrundslag WMS opdateret
 • - Datafordeler - Matrikel lag tilføjet
 • - Datafordeler - DHM konturkort tilføjet
 • - Datafordeler - DHM Skygge tilføjet
 • Rapporten: Projektkontrol - Jupiter:
 • - Analyseprøver overført til Jupiter og mærket som indlæste giver advarsel
 • Synkronisering: GeoGIS2020 til Jupiter:
 • - Kun aktive og godkendte analyseprøver overføres til Jupiter. Hvis tilsvarende option er valgt
 • - Synkronisering af tilbagefyld rettet
 • - Analyseprøver - Koderne for formål og omfang overføres nu kun hvis det er valide Jupiter koder
 • Udtræk til AGS 4.1 tilføjet. Filer bør checkes for indlæsning
 • Login via GeoGIS2020 bruger tilføjet som mulighed ved SQL Server database med tilknyttet webservice. Kontakt Rambøll for muligheder.
 • Indlæsning af StanCode parametre fra webservice kører ustabilt. Opdater koder fra GeoGIS2020 seed database

Jupiter Databaser

 • Optegning af pejlinger - Udover optegning af Ro og Drift pejlinger er nu også tilføjet optegning af uspec. pejlinger.
 • Skærmbillede med liste over indtag tilhørende en boring er nu tilføjet oplysninger om filtersætning. Dette betyder at et indtag kan blive listet flere gange, hvis det har tilknyttet flere filtre.
 • Udtegning af tidsserie over analyseværdier - kriterie omkring formålskoder fjernet.

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

   

 

GeoGIS2020 2023-09-15

Version 20.04.09

- Download Version 20.04.09

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.09

 

GeoGIS Databaser

 • Hastighed ved udtegning fra Azure SQL databaser er optimeret
 • Seed database er opdateret med de nyeste parametre fra StanCode webservice
 • Synkronisering af GeoGIS analysedata til Jupiter er ændret således at prøverne nu skal have entydige prøvenumre / rapportnumre
 • Analysestatistik skærmbilledet er tilføjet boringssynonym og dgunr
 • Fejl ved oprettelse af målepunkter fra indtag/pejlinger rettet

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

   

 

GeoGIS2020 2023-09-08

Version 20.04.08

- Download Version 20.04.08

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.08

 

GeoGIS Databaser

 • Identisk med verion 20.04.07

GeoGIS Databaser med WebService

 • Fejl vedrørende updates ved brug af webservice med GeoGIS brugerstyring rettet. 

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

   

 

GeoGIS2020 2023-08-18

Version 20.04.07

- Download Version 20.04.07

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.07

 

GeoGIS Databaser

 • Tabellerne VibrationTests, VibrationTestValues og VibrationForms er tilføjet
 • Det er nu muligt, at indtaste og beregne vibrationsforsøg.
 • Vibrationsforsøgsdata kan synkroniseres til andre GeoGIS2020 databaser og udveksles via Geoform2020 filer.
 • Tabellen CPTPush har fået tilføjet felterne TestType og Velocity (Specificeret nedsynkningshastighed)
 • AGS udtræk og import af CPT data er opdateret.
 • Jordprøver - Kontrol af klassifikation i relation til forsøgsværdier er opdateret.
 • Indtastning af analyseplaner - Fejl vedr. sletning i valgliste rettet.

GeoGIS Databaser med WebService

 • Det er nu muligt at logge ind via GeoGIS bruger. 
 • Database administratorer kan angive rettigheder på firma og brugerniveau.
 • GeoGIS databasen skal benytte opdateret webservice.

Eksisterende databaser opdateres vha. database kontrol funktionen.

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

   

 

GeoGIS2020 2023-04-17

Version 20.04.04

- Download Version 20.04.04

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.04

 

GeoGIS Databaser

 • Import funktion til StanCode JSon filer er tilføjet. Angiv Projektnr.; Punktnr.; Indtagsnr. i feltet observationFacilityId for placering af data i GeoGIS database.
 • Kodelister / lagdefinitioner / kornkurvegrænser for jordklassifikation er opdateret
 • Formatering af geologi udfører nu tolkning af jordklassifikation udfra prøvebeskrivelser. Klassifikation kontrolleres mod evt. kornkurveforsøg. Kontrol udføres også selvom geologien er låst, dvs. evt manuelt indtastede jordtyper kan kontrolleres uden at blive overskrevet.
 • Beregning af plastisitetsforsøg er opdateret. Forsøgsdata uden koder stoppede beregningen.
 • Beregning af koordinater udfra adresse er opdateret i hjælpeværktøjet Web - Koordinater.  Tidligere benyttet webservice er udgået og erstattet af en ny.
 • Kodelister for metoder og værktøjer (ny) er opdateret. Metoder og værktøjer kan indtastes i feltloggen og senere overføres til tabellen Hulinformation. Overførelse af data fra tabellen Hulinformation (HoleDiameters) til Jupiter tabellerne BORHDIAM og DRILMETH er opdateret.
 • Tabellen Punkter (Points) har fået tilføjet nye felter i relation til lokaliseringsdata: LocatorInitials, Installation, WorkingConditions, Approach og AccessRemark. Data kan synkroniseres til tilsvarende felter i Jupiter databasen.
 • Tabellen Indtag (Intakes) har fået nye felter i relation til pejlbarhed og prøvetagning: InnerDiametermm, WaterSounding, WaterSoundingRemark, og UsableForSampling. Data kan synkroniseres til tilsvarende felter i Jupiter databasen.
 • Datoer for Min./Max. vandstand kan nu udtegnes på boreprofiler og i snit. Udtegningen slåes til i de forskellige profilopsætninger.
 • Analyseprøve tabellerne (AnalysisSamples og AnalysisValues) har fået nye felter således at firmareferencer kan angives vha. navn eller CVR nummer.
 • Diverse kodetabeller med relevans for feltapplikationer indeholder nu et felt: FieldApp, der angiver hvilke koder, der er relevante for disse applikationer.
 • GeoGIS databaser kan nu som Jupiter databaser åbnes med en særlig menu beregnet for vandforsyninger. Hvilken menu, der benyttes, angives i database link editoren.
 • Dashboard funktionaliteten er opdateret således at det er nemmere at tilføje grafer fra standard graferne i menustrukturen.
 • Digitalisering af arealer i kortmodulet er opdateret. Herunder navngivning af nye arealer.
 • Formular menuen har fået tilføjet en ny funktion, således af række gruppering kan gemmes, samt tændes og slukkes.
 • Diverse problemer med opdatering af analyseplanlægning er rettet.

Eksisterende databaser opdateres vha. database kontrol funktionen.

 

Dernæst opdateres følgende kodelister:

Hvis I arbejder med analyseprøver:

 • 140 - Importer koder - Analyseprøver fra GeoGIS2020 Database
 • 150 - Importer koder - Analyseværdier fra GeoGIS2020 Database
 • 160 - Importer koder - Organoleptiske fra GeoGIS2020 Database
 • 162 - Importer analysegrupper fra GeoGIS2020 Database
 • 164 - Importer grænseværdier fra GeoGIS2020 Database

Hvis I arbejder med lagkoder:

 • 186 - Importer geologiske Lagkoder fra GeoGIS2020 Database – Alle

Alternativt – Hvis kun specifikke lagserier for Jordtyper skal indlæses:

 • 187 - Importer geologiske Lagkoder fra GeoGIS2020 Database - Vha. Lagserie.

Andre koder:

 • 190 - Importer koder - Punkter fra GeoGIS2020 Database
 • 200 - Importer koder - Geotekniske fra GeoGIS2020 Database

 

Slet evt. eksisterende kornkurvegrænser inden import af geotekniske koder, da ældre koder ikke kan opdateres af import funktionen.

 

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

Jupiter Databaser

 • Det er nu muligt at opdatere feltet: DRWPLANT.CTRLPROGRAM
 • Felterne DRWPLANT.VRRPURPOSE og CATCHPERM.CATCHPURPOSE kan ikke længere opdateres og vil forsvinde fra Jupiter databasen.

 

GeoGIS2020 2022-12-16

Version 20.03.99

- Download Version 20.03.99

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.99

 

GeoGIS Databaser

 • Felter for beregning af stenindhold er opdateret
 • Kodelister / lagdefinitioner for jordklassifikation er opdateret
 • Analyseplanlægning - Kontrol funktion opdateret
 • Analyseplanlægning - Rapport opdateret
 • Import af analysegrupper er opdateret
 • Analysegrupper og kodelister for sumberegning er opdateret
 • Analysegruppeparametre - Manglende relation er tilføjet.

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

Jupiter Databaser

 • Stofgruppelister opdateret med StanCodes

 

GeoGIS2020 2022-11-15

Version 20.03.97

- Download Version 20.03.97

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.97

 

GeoGIS Databaser

 • Kodetabeller for boremetoder, -formål, -anvendelser er opdateret.
 • Kodetabel for boreværktøjer er tilføjet.
 • Feltlog tabellen er tilføjet nye felter for angivelse af indtag og boreværktøj.
 • Boremetoder, borediametre og boreværktøjer kan overføres fra feltlog til tabellen HulInformation (HoleDiameters).
 • Parameter felt er udvidet i tabellen AnalysisParameters
 • SampleNo felt er udvidet i tabellen AnalysisSamples
 • Nyt felt LaboratoryName er tilføjet tabellen AnalysisValues
 • Felter for beregning af stenindhold er tilføjet tabellerne: GrainSizes, GrainSizeValues, GrainSizeClassifications og Layers
 • Beregning af stenindhold er opdateret.
 • Kodefelt vedrørende registrering af Methylenblåt tilføjet.
 • Synkronisering fra GeoGIS til Jupiter er rettet i relation casing.
 • Diverse fejl i relation til Analyseplanlægning er rettet.
 • Stamdata for analyseparametre er opdateret fra StanCode WebService.

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

Jupiter Databaser

 • Stofgruppelister opdateret med StanCodes

 

GeoGIS2020 2022-08-16

Version 20.03.93

- Download Version 20.03.93

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.93

 

GeoGIS Databaser

 • Kodetabeller for boremetoder, -formål, -anvendelser er opdateret.
 • Boremetoder registreret under punkt eller hulinformation kan nu overføres til Jupiter databasen.
 • Borediameter bør registreres separat fra boremetoden. Enten ved at indtaste diameteren direkte eller ved at knytte en diameter til boremetoden.
 • Overførelse af diametre / materialer / længder af pejlerør / stigerør til Jupiter databasen er opdateret.
 • Nye felter for kornstørrelser er tilføjet kodetabellen for tilbagefyldsmateriale. Disse benyttes hvis de samme data ikke er udfyldt i tabellen for tilbagefyld.
 • Fejl ved indlæsning af standat filer er rettet. Data med teksten GROUP gav fejl.
 • Standat indlæser rettet, således at analyser med identiske parametre, men med forskellige metoder kan indlæses til samme analyseprøve.
 • Feltlog tabellen er tilføjet nye felter for angivelse af borehastighed (A-C) og stenmængder (1-4).
 • Diverse fejl i relation til Analyseplanlægning er rettet.
 • Analyseplanlægning - Nyt oversigtsskærmbillede, der viser de år, hvor der er planlagt analyser.
 • Analyseplanlægning - Mulighed for at beregne alle kalendere tilhørende et bestemt år.

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

Jupiter Databaser

 • Stofgruppelister opdateret med StanCodes

 

GeoGIS2020 2022-06-21

Version 20.03.88

- Download Version 20.03.88

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.88

 

GeoGIS Databaser

 • Kornkurver - Beregning af opdateret.
 • Indlæsning og udskrivning af AGS filer opdateret.
 • Indlæsning af Standat filer opdateret. Analyseprøver slettes ikke, men opdateres ved genindlæsning.
 • Koordinattransformationsprogram opdateret.
 • Boremetoder og borediametre kan nu overføres til Jupiter databasen.
 • Analysplanlægningsværktøj med tilhørende rapporter opdateret.
 • Kortfunktionen kan nu håndtere WMS lag fra Datafordeleren. Matrikel kortlag tilføjet.

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

Jupiter Databaser

 • Stofgruppelister opdateret med StanCodes

 

GeoGIS2020 2022-05-04

Version 20.03.86

- Download Version 20.03.86

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.86

 

GeoGIS Databaser

 • Kornkurver - Beregning af stenprocenter mm. opdateret
 • Jordtyper - Grunddata opdateret
 • Indlæsning og udskrivning af AGS filer opdateret
 • Indlæsning af Standat filer opdateret. Parameter tolkning rettet.
 • Nyt felt LaboratoryId tilføjet til tabellen Projects
 • Nyt felt InvoiceReference tilføjet til tabellen Initials
 • Nyt felt WaterSampling tilføjet til tabellen Points
 • Nyt felt ShowInFieldApp tilføjet til tabellen PointStatus
 • Nyt felt VolCoef tilføjet til tabellen Layers.
 • Nyt felt VolCoef tilføjet til tabellen GrainSizes.
 • Nyt felt Label tilføjet til tabellen GrainSizeValues.
 • Nyt felt VPercentc tilføjet til tabellen GrainSizeValues.
 • Nyt felt MB: Methylenblåt tilføjet til tabellen ClassificationTests
 • Udtegning af Proctorforsøg opdateret med nyt felt, samt engelsk version
 • Koordinattransformationsprogram kan nu beregne sekundære koordinater på modelceller
 • Modelværktøj kan nu håndtere boringer med top værdier (Reference kote forskellig fra terræn/havbund)
 • Konvertering af Standatkoder til StanCodes opdateret for MS Access databaser.

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Projekter
 • Punkter
 • Geoteknik - Slet Klassifikationsværdier tilhørende kornkurver inden indlæsning
 • Geologiske Lagkoder

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

Jupiter Databaser

 • Stofgruppelister opdateret med StanCodes

 

GeoGIS2020 2022-02-21

Version 20.03.84

- Download Version 20.03.84

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.84

 

GeoGIS Databaser

 • Jar synkronisering opdateret.
 • Analysekoder opdateret til datatype long.
 • Konvertering af Standatkoder til StanCodes opdateret for MS Access databaser.
 • Historik deaktiveres automatisk for SQLServer databaser.
 • Fejl vedr. UTM33 koordinater og Jupiter synkronisering rettet.
 • Kodeliste for afslutning opdateret - Del af kodeliste for tilbagefyld.
 • Formatering af ikke aktive analysemetodekoder i skærmbillede rettet.

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

 

GeoGIS2020 2022-02-15

Version 20.03.83

- Download Version 20.03.83

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.83

 

GeoGIS Databaser

 • Mimo indlæsning opdateret - Mulighed for lukning af projekter tilføjet.

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

 

GeoGIS2020 2022-02-14

Version 20.03.82

- Download Version 20.03.82

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.82

 

GeoGIS Databaser

 • Fejl vedr. indlæsning fra Jar rettet.
 • Fejl vedr. konvertering af standatakoder til stancodes i MSAccess databaser rettet.
 • Midre rettelser til Seed database omkring stancodes

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

 

GeoGIS2020 2022-02-09

Version 20.03.81

- Download Version 20.03.81

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.81

 

GeoGIS Databaser

 • Standatkoder kan konverteres til StanCodes
 • PID værdier i profiler, planer og snit kan nu udtegnes vha. StanCodes
 • Standat filer kan importeres til databaser baseret på StanCodes
 • Kontroller således at standatkoder ikke blandes med StanCodes
 • Standard seed database nu baseret på StanCodes

Kortmodul / Tegninger

 • WMS og WMTS lag kan nu hentes fra https://datafordeler.dk/
 • Tegninger kan nu udtegnes med baggrundskort igen.

Vejledning for konvertering af Standat til StanCodes:

GeoGIS2020 Standat til StanCodes

 

 

GeoGIS2020 2021-11-24

Version 20.03.75

- Download Version 20.03.75

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.75

 

GeoGIS Databaser

 • Analyseparameter lister opdateret med enheder
 • Analyseparametre valide for Jupiter eksport opdateret
 • Layout af tyske profiler og længdesnit opdateret

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseværdier

 

 

 

GeoGIS2020 2021-11-17

Version 20.03.74

- Download Version 20.03.74

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.74

 

GeoGIS Databaser

 • Udvidet struktur for lagserier, jordtyper og kornkurveklassifikation
 • Mulighed for automatisk tolkning af jordtyper
 • Opdateret interface til Mimolink
 • Synkronisering mod Jupiter databasen opdateret (Koordinatmetoder og lagkoder)

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Projekter
 • Punkter
 • Geoteknik
 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier

Jupiter Databaser

 • Nyt certifikat til Jupiter - WebService. Adgang til GEUS Jupiter databasen kræver opdatering

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-09-30

Version 20.03.68

- Download Version 20.03.68

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.68

 

GeoGIS Databaser

 • Udvidet struktur for lagserier
 • Problemer med optegning af kort rettet
 • Problemer med installation af CAD modul rettet

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier

Jupiter Databaser

 • Nyt certifikat til Jupiter - WebService. Adgang til GEUS Jupiter databasen kræver opdatering

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-08-09

Version 20.03.65

- Download Version 20.03.65

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.65

 

GeoGIS Databaser

 • Udvidet struktur for lagserier

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier

Jupiter Databaser

 • Nyt certifikat til Jupiter - WebService. Adgang til GEUS Jupiter databasen kræver opdatering

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-06-17

Version 20.03.59

- Download Version 20.03.59

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.59

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion (Jar og Jupiter).
 • Opdateringer til kontrolrapporter.
 • Lister over analyseparametre med tilhørende data opdateret.
 • Ny tabel til registrering af Abrasion Tests.
 • Opdatering af tabeller til udvidet registrering af jordtyper, lagserier, rock classification, kornkurver mm.
 • Opdatering af analyseplanlægning/kontrol
 • Forbedret kontrol og opdatering af SQL Server databaser

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseprøver
 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier
 • Projekter
 • Punkter
 • Pejlinger
 • Geotekniske

Der arbejdes på:

 • Indlæggelse af opdateret Københavner Lagserie med tilhørende jordtyper
 • Forbedret beskrivelse af sammenhæng mellem prøvebeskrivelser, jordtyper, lagserier, oog verordnede lag
 • Opdatering af udtegning af boreprofiler efter tysk layout
 • Opdatering af modelværktøj med tilhørende snitprofiler
 • Opdatering af Mobile funktionen med nye felter
 • Aktivering af hydrometerberegning
 • Forbedret optegning af resultater fra avancerede lab. forsøg på boreprofiler.

Jupiter Databaser

 • Problem med link til Jupiter test database løst.
 • Det er nu muligt, at indtaste tør pejling uden vandspejl.
 • Udtræk af indvinding fra 2020 tilføjet anlægsskærmbilledet.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-04-06

Version 20.03.56

- Download Version 20.03.56

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.56

 

GeoGIS Databaser

 • Problem med åbning af punktskærmbillede i Access databaser rettet.
 • Reference til Jar Views er opdateret.
 • Analyse attributter medtages nu i analysestatistik.
 • Import/eksport af AGS4 filer er opdateret.

Opdater databaser før brug.

Opdatering af koder er ikke nødvendig i forhold til version 20.03.55.

 

Jupiter Databaser

 • Boringsnumre autoformateres ved indsættelse af tilladelser - boringsvilkår.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-03-22

Version 20.03.55

- Download Version 20.03.55

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.55

 

GeoGIS Databaser

 • Opdatering af adresser og koter vha. web-service peger nu på https://services.datafordeler.dk. Kortforsyningen benyttes ikke mere.
 • GeoGis2020Activation.exe er fjernet fra installationen, da filen gav problemer ved virus check af installationsfilen.
 • Mindre ændringer til udtegning af boreprofiler i tysk layout.
 • Database format og kodelister er identisk med version 20.03.53 bortset fra en mindre ændring i relation til beregning af analysesummer.
 • AGS Import/Eksport funktioner opdateret.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-03-17

Version 20.03.54

- Download Version 20.03.54

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.54

 

GeoGIS Databaser

 • Opdatering af adresser og koter vha. web-service peger nu på https://services.datafordeler.dk. Kortforsyningen benyttes ikke mere.
 • GeoGis2020Activation.exe er fjernet fra installationen, da filen gav problemer med virus check af installationsfilen.
 • Mindre ændringer til udtegning af boreprofiler i tysk layout.
 • Database format og kodelister er identisk med version 20.03.53

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-03-03

Version 20.03.53

- Download Version 20.03.53

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.53

 

GeoGIS Databaser

 • Tysk geologisk syntaks og lagserie er tilføjet
 • Udkast til tyske layouts for boreprofiler er tilføjet 
 • Mulighed for registrering af Wetness, Fissured, Stiffness, Compactness og Weathering.
 • Mulighed for at gøre analyseprøver private, således at de ikke overføres ved udtræk og synkronisering
 • Udvidet gruppering og registrering af karakteristiske værdier på lag, f.eks. k værdier
 • Udvidet mulighed for registrering af sløjfedata
 • Forbedret beregning af analysesummer ved aggregering af analyseprøver

 

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseprøver
 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier
 • Projekter
 • Punkter
 • Pejlinger
 • Geotekniske

Tysk geologisk  syntaks og tyske lagserier kan importeres enkeltvis uden at øvrige syntakser og lagserier overskrives.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-08-11

Version 20.03.36

- Download Version 20.03.36

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.36 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret håndtering af analyseprøver, der er udført på samme tidspunkt eller i samme dybde.
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (Jupiter til GeoGIS) - Forbedret håndtering af indtag med mange filtre.
 • Opdaterede grænseværdier - Opdater evt. databaser fra Seed database.
 • Opdaterede analysegrupper - Opdater evt. databaser fra Seed database.
 • Opdaterede lister for beregning af sumværdier for analyseværdier.
 • Forbedret håndtering af udgåede parametre, der nu automatisk erstattes ved kørsel af aggregeringsfunktionen.
 • Kontrol af grænseværdier og alarmværdier indkluderer nu både min. og max. værdier. 
 • Opdateringer i relation til analyseplanlægning.
 • Opdatering i relation til læsning af geometry felter via webservice.

Opdatering af databaser ikke nødvendig i forhold til version 20.03.32B, 20.03.33,  20.03.34 og 20.03.35.

 

Opdater dog evt. databaser i  relation koder for parametre, grænseværdier og analysegrupper.

 

 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-06-10

Version 20.03.35

- Download Version 20.03.35

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.35 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret håndtering af analyseprøver, der er udført på samme tidspunkt eller i samme dybde.
 • Rettelse af fejl i relation til udtegning af boremetode tekst.
 • Opdatering af standat indlæsning, således top og bund af analyseprøver kan indlæses.

Opdatering af databaser og koder ikke nødvendig i forhold til version 20.03.32B, 20.03.33 og 20.03.34. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-05-20

Version 20.03.34

- Download Version 20.03.34

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.34 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret sammenligning af tekster, der indeholder linieskift og tabs
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forhedret håndtering af vandprøver og deres reference til indtag
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Rettelse af fejl, der betød manglende overførelse af geologi koder
 • Ved manuel oprettelse af analyseprøver med analysegrupper sættes værdierne nu default som godkendte.
 • Opdateret udtræksfunktion til analyseværdier - Rettelse omkring analyseparametre, der ikke skal medtages. Opdatering af sammensatte lister er nu muligt.
 • Opdateret default opsætning af kort. Reference til projekt fjernet.
 • Tegningsopsætninger for længdesnit opdateret.

Opdatering af databaser og koder ikke nødvendig i forhold til version 20.03.32B og 20.03.33. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-05-13

Version 20.03.33

- Download Version 20.03.33

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.33 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Analyseværdier med A og B koder oversættes til >< koder
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Prøvestatus overføres direkte ved første indlæsning
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret overførelse af pejlinger og målepunkter
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (Jupiter til GeoGIS) - Forbedring i relation til antallet af dataemner og hvordan boringer kan udvælges.
 • Opdateret styling af pivot udtræk af analyseværdier.
 • Opdateret udtræksfunktion til analyseværdier - Mulighed for at angive en negativ liste af analyseparametre, der ikke skal med i udtrækket.
 • Opdateret analyseplanlægningsværktøj.
 • Opdateret modelværktøj.

Opdater databaser før brug - dog ingen ændringer i forhold til version 20.03.32B. 

 

Jupiter Databaser

 • Menu er udvidet i relation til Miljøstyrelsens behov

 

 

 

GeoGIS2020 2020-03-04

Version 20.03.29

- Download Version 20.03.29

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.29 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion: GeoGIS2020 til Jupiter.
 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion: Jupiter til GeoGIS2020.
 • Forbedret håndtering af analyseparametre.
 • Rettelser i relation til filtrering og beregning af CPT Data.
 • Rettelser til modelværktøj.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Håndtering af billeder.
 • Synkronisering af anlægsdata fra GeoGIS database til Jupiter database.
 • Synkronisering af anlægsdata fra Jupiter database til GeoGIS database.

Jupiter Databaser

 • Mulighed for at se indlæste analyseprøver på tværs af kommuner.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2022-03-18

Version 20.03.85B

- Download Version 20.03.85B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.85B

 

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2022-06-17

Version 20.03.87B

- Download Version 20.03.87B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.87B - Installer kun efter aftale

 

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2022-09-30

Version 20.03.96B

- Download Version 20.03.96B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.96B

 

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2023-03-23

Version 20.04.03B

- Download Version 20.04.03B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.14B

 

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2024-04-11

Version 20.04.15B

- Download Version 20.04.15B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.04.15B

 

Opdater databaser før brug.